• jaarwerk kweekserre

    Dit is mijn website van mijn jaarwerk: mijn kweekserre.

inleiding

Simon Maes | 18 jaar | 6I²CT


Mijn eindwerk gaat over het regelen van een kweekserre. Ik heb dit eindwerk gekozen omdat mijn vader al een hele tijd zat met een kleien serre die hij wou automatiseren. Het doel van de kweekserre is om ervoor te zorgen dan mijn vader de temperatuur kan regelen in de serre. Hij moet een waarde kunnen ingeven en dan zal de serre aan de hand van de huidige temperatuur de warmte regelen. Als het te koud is zal de verwarming in de serre aanspringen en het dakraam dichtgaan. Als het te warm is zal de verwarming uitgaan en zal het dakraam open gaan. Het is de bedoeling dat mijn vader kan zien hoeveel graden het was de voorbije dagen, dus ik zal ook een logboek voorzien.

Hardware


Hieronder staat de hardware van mijn project.Arduino uno

Dit component is eigenlijk een kleine computer. Hiermee kan ik programmeren en alle andere componenten aansturen. Ik kon ook voor een raspberry pie hebben gekozen maar ik had al meer ervaring met de Arduino dus heb ik voor de Arduino gekozen.

temperatuursensor

De naam van dit component is eigenlijk LM35, maar dit wordt ook wel een temperatuursensor genoemd. Wat deze sensor doet is alleen de temperatuur meten. De Arduino kan dan als hij die nodig heeft de temperatuur vragen aan de sensor. De aansluitdraden van dit component zijn 5 volt, de GND en een analoge pin. De rede waarom deze sensor een analoge pin heeft is omdat de sensor een signaal aan de Arduino geeft dat zeer veel verschillende waardes kan hebben.

Arduino display

De Arduino display zal ervoor zorgen dat de gebruiker de temperatuur en het logboek kan zien. De gebruiker kan via deze display ook de gevraagde tempatuur aanpassen. Er zijn in totaal 4 pinnen die worden aangesloten aan de arduino. De eerste 2 zijn de 5 volt en de GND. De resterende 2 zijn de SDA(serial data) en de CLK(serial clock). Deze 2 zorgen ervoor dat de Arduino via I²C(inter integrated circuit) kan communiceren met dde display. De SDA aansluiting zorgt ervoor dat de Arduino data kan sturen naar de display en vice versa. De SCK lijn zorgt voor een clocksignaal dat de timing regelt voor het verzenden van de data.breadboard

Een breadboard is een component dat ervoor zorgt dat ik alle bedrading overzichtelijk kan aansluiten. Het breadboard zit zo in elkaar dat er verschillende aansluitingen zijn die onderling met elkaar verbonden zijn. De aanstluitingen die langs de 2 rode en blauwe draden liggen zijn met elkaar verbonden. De rest van de aansluitingen is ook met elkaar verbonden per 5. dus 1 a, b, c, d, en e zijn met elkaar verbonden. Dit geld ook voor alle andere aansluitingen.RTC

Een RTC(real time clock) is een component dat alle informatie opslaat wat betreft tijd. De Arduino kan op eender welk moment de tijd vragen aan de RTC. Er zijn in totaal 4 aansluitingen op een RTC. Eerst en vooral de gebruikelijke 5 volt en de GND. De 2 andere zijn terug zoals bij de display de SDA en de SCK.SD card reader

Een SD card reader is een klein component dat een SD kaart kan bedienen. De SD card reader heeft 2 functies. Hij kan bestanden schrijven in de SD kaart. En hij kan bestanden lezen uit een SD kaart. De SD card reader heeft 6 aansluitingen. Eerst en vooral de gebruikelijke 5 volt en de GND. Dan hebben we MOSI(master out slave in) en MISO(master in slave out). MOSI zorgt ervoor dat de arduino data naar de SD card reader kan sturen. MISO zorgt ervoor dat de arduino data van de SD card reader kan lezen. Dan hebben we nog de SCK(serial clock) wat voor de timing van de data zorgt. En als laatste hebben we de CS die zegt met welke chip de arduino gaat communiceren. Maar in dit geval hebben we alleen maar de SD card reader dus dit speelt niet zo veel rol.

Button

Een button is een kleine knop die als functie heeft om de gebruiker te helpen met het menu. Ik gebruik 3 buttons voor mijn menu. De eerste is voor de temperatuur omhoog te doen en om omhoog te gaan in het logboek. De 2e is voor de temperatuur omlaag te doen en om omlaag te gaan in het logboek. De laatste button dient als menu knop en als ente knop. De button heeft maar 2 aansluitingen, dat zijn de GND en de Input pin.Relais

De relais gaat ervoor zorgen dat we de soldeerbout gaan kunnen aansturen. Hetgene dat de relais gaat doen is eigenlijk een signaal omzetten naar een zeer groot signaal. Aan de relais hebben we dus 5 aansluitingen, 3 aan de kant van de arduino en 2 aan de kant van de soldeerbout. De 3 aansluitingen aan de kant van de arduino zijn de GND, de 5V en de output pin om de relais aan te sturen. De 2 aansluitingen aan de kant van de soldeerbout is de 230V van het stopcontact en de spanning die naar de soldeerbout gaat.

Servo Motor

De servo motor is het onderdeel dat ervoor zal zorgen dat ik mijn kweekserre kan laten afkoelen. Deze motor bestuurd namelijk het glas dat omhoog en naar beneden gaat. Als dit glas omhoog gaat kan de serre afkoelen. De servo motor kan ik ook besturen via de arduino. Er zijn 3 aansluitingen aan. De GND, de 5V en de digitale output pin.Soldeer bout

De soldeerbout zorgt ervoor dat ik de serre kan verwarmen. Dit wil zeggen dat als de soldeerbout aan gaat, de serre verwarmd. De soldeerbout, zoals eerder gezegd bij de relais, zal ik aansturen via de relais. De reden waarom ik een relais gebruik is omdat ik niet genoeg volt kan sturen naar de arduino om de soldeerbout warm genoeg te krijgen.Blokschema

Hieronder staat mijn blokschema dat alles bevat van mijn hardware. De SD card reader, de RTC en de temperatuursensor zorgen samen voor het logboek. De RTC zal om het uur de tijd en de temperatuur checken. Deze samen zal hij dan opslaan in het logboek op de SD kaart. De buttons en de display zorgen samen voor de display zodat deze bestuurd kan worden. Er zijn 3 buttons in totaal. 1 voor de functie menu/enter, 1 voor omhoog, en de laatste voor omlaag. Dan hebben we nog de servomotor, de soldeerbout en de relais. Deze 3 zullen de temperatuur regelen. De soldeerbout en de relais zullen de kweekserre warmer maken en de Servomotor zal de kweekserre afkoelen.

software


Hieronder staat de software van mijn project.

flowchart temperatuur regelingflowchart logboekflowchart menulogboek


Hieronder in mijn excel staat mijn logboek, de plek waar ik alles heb bijgehouden van wat ik gedaan heb.

Planning


Hieronder kan u mijn planning zien en alles wat ik van plan ben te doen rond mijn jaarwerk

x

Reflectie


Tot slot wil ik nog terugblikken op het werk dat ik heb gedaan. Voor mij was het een moeilijk project om er motivatie voor te vinden omdat ik het zelf niet had gekozen. Ik geraakte dus moeizaam op gang maar uiteindelijk vond ik nog genoeg motivatie om het af te werken. Er waren veel dingen die vlot gingen zoals lasercutten en programmeren. Deze dingen gingen vanzelf omdat ik het in het 5e al eens had gedaan. Maar er waren ook zekere dingen waaraan ik zeer lang vastzat. Zoals het menu programmeren. Dit was zeer moeilijk omdat je het op zeer veel manieren kan programmeren. Ik heb het uiteindelijk niet kunnen afwerken. Hetgene wat ik dan wel uiteindelijk had was dat de serre volledig op zichzelf kon werken. Dit hield in dat hij de temperatuur zelf kon regelen aan de hand van de soldeerbout en het dakraam. Uiteindelijk vond ik het toch nog een leuk project omdat ik zeer veel had bijgeleerd. Ook het gevoel dat je had wanneer je iets afwerkte was zeer leuk. Ik kijk er naar uit om later nog meer van deze projecten te doen.